Trädgårdsprojekt Lundområdet uppdaterat

Nu har jag lagt in ett bildspel som visar hur Lundområdet på baksidan av huset har vuxit fram sedan hösten 2008. Så småningom kommer det bildspel i de andra projekten också.

Här nedan är en av mina favoriter i Lundområdet, den söta tolvgudablomman, Dodecatheon meadia. Den hade bara en blomstängel första året jag köpte den, numera är det ett halvdussin. Den trivs mycket bättre i trädgården sedan den fick flytta till Lundområdet.
Tolvgudablomma