Där mossan trivs

Bild

I alla nyanser från blekgrönt till brungrönt växer mossan stark och frodig. Det är bara att erkänna, jag kan inga namn på mossor och lavar, men stjärnmossa tror jag att den här heter i alla fall (rätta mig gärna om det är fel).mossa torvrabatt 2

Det finns ett ställe i vår trädgård där mossan växer och gillar läget och det är i vår långa fuktiga torvrabatt där rhododendron, azaleor, kalmia och amerikanska blåbär är planterade. Jag har tidigare visat hur den bruna muren av torvblock sakta blev allt grönare när olika sorters mossa, lavar, ljung och ormbunkar med åren täckte den av egen kraft. Nu är Torvrabatten inne på sitt 13:e år och då ser det ut så här en mulen januaridag:

mossa torvrabatt 7
Mossa, lavar, självsådd ljung och ormbunkar växer på och mellan torvblocken.mossa torvrabatt 6
Mossan bildar kuddar kring en av blåbärsplantorna.
mossa torvrabatt 5
En av de småblommiga azaleorna sträcker sin gren ut över kanten på Torvrabatten.
mossa torvrabatt 4
Med åren blir torvblocken lite sköra och då och då bryts en bit av och blottar det bruna innandömet. Om ett par år är ytan åter bevuxen med mossa och lavar.

Går man nära nära och tittar på vad som växer där ser det ut så här:mossa torvrabatt 3

Vill du läsa ännu mer om vår Torvrabatt och se fler foton på hur den har vuxit fram kan du göra det här.